In 19de eeuw ontdekte Vilfredo Pareto dat 80% van alle bezittingen in Italië, in het bezit waren van 20% van de bevolking. In 1906 legt hij dit vast als de 80/20 regel. Hij ontdekte daarbij dat deze 80/20 verhouding op veel aspecten van toepassing is.

Pareto-principe in het bedrijf

Dit principe is interessant als je ziet dat ongeveer 20% van de klanten zorgt voor 80% van de gehele omzet. Andersom is de overgebleven 80% van de klanten verantwoordelijk voor 20% van de omzet. Met dit inzicht kun je een andere effectievere focus binnen de organisatie leggen.

Deze regeling binnen Google

Naast dat deze regel geldt voor omzet, marketing en Italiaanse bezittingen, is deze regel ook van toepassing op innovaties binnen organisaties. Zo levert 20% van alle innovaties 80% aan werk en omzet op. Google en een aantal tech-bedrijven durfden het aan om één dag in de week (20% van de week) te geven aan werknemers die deze tijd besteden aan wat voor hun nieuwe innovaties en markten zijn die aansluiten bij de organisatie.

Dit geeft werknemers de kans om aan iets te werken wat ze zelf leuk vinden dit zorgt voor een hogere motivatie en meer energie om zich beter te kunnen focussen tijdens kantooruren.

Op deze manier zijn binnen Google onder andere de diensten; Gmail, Google News, Google Talk en verschillende functies binnen Google Maps ontstaan.

Nadelen

Een nadeel van bovenstaande 80/20 regeling is, dat het toepassen hiervan in het begin veel geld kost. Dit omdat werknemers nu nog maar 80% van hun de tijd bezig zijn met het reguliere werk.

Voordelen

Door het toepassen van deze regeling kunnen er nieuwe markten ontstaan en blijft de organisatie op innovatie niet stil staan.

Het grootste voordeel is dat ieder individu de mogelijkheid krijgt om zijn of haar ideeën te kunnen realiseren binnen het bedrijf. Hierdoor zal de motivatie van de werknemer stijgen en zal daardoor, in de overige 80% van de werkzaamheden, effectiever gewerkt worden.

Blijf niet stil staan

Ook al heb je ‘s werelds beste product of dienst, helaas heeft dit een beperkte levensduur en kan het zo zijn dat er over 20 jaar geen vraag meer naar is. Het zoeken naar nieuwe kansen, markten en/of product verbetering zorgt ervoor dat het bedrijf niet stil komt te staan. Je ziet vaak dat grote bedrijven andere kleine bedrijven kopen die goede ideeën hebben.

Dit omdat er binnen deze grote bedrijven vaak onvoldoende ruimte is voor het bedenken en uitwerken van innovaties.

Veel van deze overnames kosten miljoenen en zijn zo een stuk duurder dan wanneer ze zelf tot innovatie zouden komen.

Hoe pas ik dit toe?

Betere motivaties van werknemers, nieuwe markten en effectiever zaken doen kun je creëren door ruimte en tijd te maken voor de 80/20 innovatie regeling.

Wanneer is de 80/20 innovatie regeling effectief en hoe kun je met succes de regeling toepassen? Houd deze blog in de gaten, binnenkort zal ik hierover een artikel publiceren.

Pareto-rule